Unutar Parka prirode i geoparka Papuk se nalaze brojna područja koja imaju veći stupanj zaštićenosti nego ostali dijelovi parka. Status posebno zaštićenih područja su dobili zbog svojih neuobičajenih značajki koje ih manifestiraju kao jedinstvene u području, regiji, zemlji ili čak i šire.
Geomorfološke, klimatske i vegetacijske karakteristike Geoparka Papuk osiguravaju odlična prirodna staništa za brojne biljne i životinjske vrste. Šumska vegetacija pokriva više od 96% područja. Dominantna vrsta drveća je bukva. Ovdje žive gotovo svi predstavnici srednjoeuropske faune, no prije 200 godina ovo je područje također bilo nastanjeno medvjedima, vukovima i risovima. Danas su guste šume Papuka stanište i utočište jelena, srna,divljih svinja, lisica i kuna… Papuk pruža odlična staništa i brojnim vrstama ptica i međunarodno je vrlo važno područje za ptice.

Detaljnije o geomorfološkim, klimatskim i vegetacijskim karakteristikama Parka prirode Papuk možete pročitati kroz mnogobrojne izdane publikacije, letke , brošure i plakate u sekciji Publikacije.

Ivanjski rovaš

Ivanjski rovaš (Ablepharuskitaibelii) najmanji je i jedan od najrjeđih guštera u Hrvatskoj. Nekada je u Hrvatskoj bio poznat samo sa jedne lokacije u Iloku, a 2008. otkriven je na grebenima Turjak i Pliš na Papuku. Vrsta nastanjuje različite tipove staništa, ali ona obvezno moraju biti termofilna, otvorena ili poluotvorena s dovoljnim slojem listinca i trave u prizemnom sloju, u koje se mogu sakriti. Ovaj maleni gušter u opasnosti svoje sićušne noge savija u posebna udubljenja na bokovima tijela i bježi izvijanjem tijela poput zmija. Od kada je otkriven redovito se vršio monitoring, a područja gdje je pronađen čišćena su nekoliko puta kako bi se spriječilo zarastanje u borovicu i jasen. Kako je cijela populacija jako lokalizirana, jedan neželjeni događaj kao što je požar, mogao bi uništiti cijelu poznatu populaciju ove rijetke vrste i stoga se 2016. vršila introdukcija rovaša na pažljivo odabrana nova staništa na Papuku.

Više o Ivanjskom rovašu možete pogledati u našoj publikaciji Ivanjski rovaš

Zvjezdan

Zvjezdani su poznate vrtne uresnice koje počinju cvasti upravo sada kada mnoge vrste već posustaju no jeste li znali da na Papuku živi divlja vrsta, brdski zvjezdan (Aster amellus), nešto manjega rasta i većih cvatova od popularnih vrtnih glatkolisnih zvjezdana.

Skakavac

Ako se u prirodi ne možeš obraniti od onoga koji te želi pojesti, onda je bolje biti nevidljiv kao npr. ovaj skakavac (Sphingonotus caerulans) sa Vranića čija boja tijela savršeno oponaša pijesak na kojemu ova vrsta živi.

Laksmanov rogoz

Papuk možda nije široko poznat po svojim vlažnim staništima, ali to ne znači da ih nema ili da su manje vrijedna što dokazuje i fotografija na kojoj možete vidjeti čak 3 različite vrste rogoza (Typha). Velika raznolikost staništa preduvjet je za veliku biološku raznolikost. Osim čestih vrsta, širokolisnog rogoza (Typha latifolia,u prednjem planu desno) i uskolisnog rogoza (Typha angustifolia, u pozadini) u donjoj polovici fotografije vidi se i jako rijedak, strogo zaštićen te kritično ugrožen minijaturni Laksmanov rogoz (Typha laxmannii).

Mlada ribarica

Mlada ribarica (Natrix tessellata) dobro skrivena u močvarnoj vegetaciji hvata zrake Sunca. Ribarica je jedna od čak 5 vrsta zmija koje možemo pronaći na Papuku.

Obični bezlistac

Obični bezlistac (Monotropa hypopitys) potpuno je bijela biljka čije cvjetove uz puno sreće tijekom ljetnih mjeseci možemo vidjeti u mračnim bukovim šumama. Na Papuku je zabilježena svega nekoliko puta.

Orhideja

Uz malo sreće prilikom šetnje šumom ugledat ćemo sićušnu orhideju jajoliki čopotac (Neottia (Listera) ovata).

Bijela pastirica

Bijela pastirica (Motacilla alba) česta je i jedna od najomiljenijih ptica u Parku. Ovu vrstu najčešće ćete pronaći u blizini vodotoka, a karakterizira ju i neprestano mahanje repom gore-dolje.