Geositeovi u dunavskim geoparkovima

Poster sadrži preporuke za posjetitelje Geoparka Papuk.
Poster je izrađen u sklopu projekta Danube GeoTour sufinanciranog iz programa Inttereg Danube Transnational Programme.

Preuzmi

Minerali u dunavskim geoparkovima

Poster sadrži preporuke za posjetitelje Geoparka Papuk.
Poster je izrađen u sklopu projekta Danube GeoTour sufinanciranog iz programa Inttereg Danube Transnational Programme.

Preuzmi

Fosili u dunavskim geoparkovima

Poster sadrži preporuke za posjetitelje Geoparka Papuk.
Poster je izrađen u sklopu projekta Danube GeoTour sufinanciranog iz programa Inttereg Danube Transnational Programme.

Preuzmi

Croatian Parks brochure

Croatian Parks brochure is a practical guide through protected croatian areas – eight national parks and eleven nature parks.

Preuzmi

Brošura Parkovi Hrvatske

Brošura Parkovi Hrvatske, praktičan je vodič kroz zaštićena područja Hrvatske – osam nacionalnih parkova i jedanaest parkova prirode.

Preuzmi

Podzemlje Parka prirode Papuk

Više od 40 speleoloških objekata otkriveno je na području Parka prirode Papuk.
U tim prostorima nalazimo neke od najneobičnijih životinja u području Parka.

Preuzmi