Velika (crkva)-Mališčak–Orahove vode–Ivačka glava

Velika (crkva)–Pl. dom Lapjak–Kaniška glava–Češljakovački vis

Velika (crkva)–Duboka–Jezerce–Jankovac

Vučjak Kamenski („Lula“)–Kamengrad

Jankovac–Ivačka glava

Jankovac–Šareni stup–Češljakovački vis

Velika (crkva) – Lapjak – Nevoljaš – Jankovac

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 8,9 km
 • vrijeme hoda: 3:15
 • početna točka: Velika, crkva Sv. Augustina
 • najniža točka: 273 m
 • najviša točka: 749 m
 • ukupno uspona: 615 m

Gledajući prema sjeveru, krenemo od veličke crkve desnom cestom prema bazenima. Prođemo pored ulaza u bazenski kompleks i nakon pedesetak metara sa asfaltne ceste skrenemo lijevo (pokraj prve table Poučne staze Lapjak čijom trasom i hodamo) te po stepenicama (pokraj devastirane građevine) izrazito uzbrdo na Turski grad (Velički stari grad, 452 m/nm) = 30 min. Sa ruševnog grada pruža se izvrstan pogled na planin. dom Lapjak i toplice. Označena planinarska staza vodi grebenom preko Tauberovih stijena pa pokraj križa na vrh Lapjaka (667 m/nm) = 45 min.

Lapjak je kontrolna točka Hrvatske planinarske obilaznice i Slavonskog planinarskog puta. Nakon desetominutnog silaska kroz crnogoricu dolazimo do raskrižja gdje se desno odvaja trasa Šulerovog puta, ujedno i trasa Poučne staze Lapjak, za bazene (oko 40 min.). Mi ćemo pravo Kovačevim grebom, presijecajući Padešku šumsku cestu doći za 40 min. na vidikovac Nevoljaš (740 m/nm) odakle se pružaju izvanredni vidici na sve strane, svo slavonsko gorje, bosanke i mađarske planine. Za samo pet minuta smo kod planinarske kuće Nevoljaš, koja je na gornjoj točci nekada popularnog slavonskog skijališta. (desno, skijaškom stazom, planinarski put ide prema lokalitetu Jezercu odakle se račvaju dva planin. puta za Jankovac, Češljakovački vis te Duboku).

Naša trasa ide šumskim zemljanim putom u smjeru zapada (za Ivačku glavu preko Anđine barake, spomen područje poginulim braniteljima koje se nalazi na raskrižju „vojne ceste“ i ceste Ž 4253) i nakon deset minuta hoda skrećemo desno te dvadeset minuta širokom prosjekom preko kote Kameni vršak dolazimo do raskrižja (pravo je markacija za Češljakovački vis, a desno za Jezerce „osječkim putom“) Na raskrižju slijedimo lijevu trasu, markaciju koja kroz „Talijanski jarak“ za 20 min. hodača vodi na Jankovac. Spomenutih dvadeset minuta hoda prolazi kroz labirinte srušenih bukvi koje se ne smiju dirati jer se nalaze u području Parka šume Jankovac.

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.

Velika (crkva) – Mališčak – Orahove vode – Ivačka glava

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 8,8 km
 • vrijeme hoda: 3:00
 • početna točka: Velika, crkva Sv. Augustina
 • najniža točka: 273 m
 • najviša točka: 913 m
 • ukupno uspona: 705 m

U Velikoj kod crkve Sv. Augustina županijska cesta za Jankovac (Ž 4253, 15 km) skreće u lijevo u slučaju da smo licem okrenuti prema sjeveru (desni krak je za bazene i planinarske objekte Lapjak i Trišnjicu). Županijskom cestom idemo oko jedan kilometar i nailazimo lijevo, iza HEP- ovih bungalova, na tucanički put. Njime idemo oko pet minuta pa prijeđemo cestu, kamenolomsku obilaznicu, te još pet minuta do raskrižja planin. putova. Mi ćemo desno (pravo je za dio kružne poučne staze Turjak i penjalište Sokolinu) kroz nisko raslinje prema Mališčaku. Nakon otprilike pola sata napornijeg hoda nailazimo na desni odvojak za kotu Pliš (10 min.). Usput smo se priključili trasi poučne staze Turjak, a što je vidljivo po, uz planinarski put, postavljenim edukativnim tablama.

Produživši pravo za pet min. smo na kamenjaru gdje raste mnoštvo zaštićenih proljetnica (a to je i gornja točka eksploatacijskog polja kamenoloma Veličanka II). Na vrhu kamenjara poučna staza produžuje pravo, a planinarski put skreće desno (oba puta će se spojiti nakon cca 800 metara). Za oko pola sata hoda, na maloj bezimenoj koti su putokazi , od glavnog pravca protezanja planinarskog puta je lijevi odvojak za vidikovac Mališčak (oko 5 min. hoda) i kružnu trasu poučne staze Turjak, odnosno u Veliku. Nastavljajući pravo prema cilju na tri minute od raskrižja je novi odvojak. Desno je put za planin. kuću Mališčak („Balkon“) do koje je oko 10 min. hoda, odakle se pružaju posebni vidici na vrh Papuka i južnu padinu Papuka. Ako nastavimo pravo opet ćemo nakon pet minuta te ponovo nakon dodatnih 10 minuta naići na desnoj strani trase na odvojke za planin. kuću Mališčak. Od zadnjeg spomenutog odvojka (a gdje piše i „izvor“) hodajući oko 30 minuta je odvojak desno za planinarski put prema izvoru Veličanke i Velikoj.

Za manje od pola kilometra od rečenog raskrižja idući pravo, a prešavši tucaničku šumsku cestu, je nepresušni izvor Orahove vode gdje je i mala nadstrešnica. (Na raskrižju kod izvora put lijevo vodi na kotu Lipovac pa na Stražemanski grad i u Veliku). Od izvora naša trasa puta za Ivačku glavu naglo skreće desno. Nakon idućih 15 minuta hoda opet je jedno raskrižje. Lijevo je markacija za proplanak Vratnice (oko 20 min.) i „ulaz zvečevački“ gdje je na vojnoj cesti raskrižje putova za: vrh Papuka (nedostupno!) i Zvečevo . Skrećući desno za manje od 20 minuta dolazimo na najvišu dostupnu točku Papuka, Ivačku glavu (913 m/nm) gdje su žigovi za dnevnike Hrvatske planinarske obilaznice i SPP-a.

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.

Velika (crkva) – Pl. dom Lapjak – Kaniška glava – Češljakovački vis

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 8,5 km
 • vrijeme hoda: 2:15
 • početna točka: Velika, crkva Sv. Augustina
 • najniža točka: 273 m
 • najviša točka: 840 m
 • ukupno uspona: 614 m

Na raskrižju kod veličke župne crkve (273 m/nm) odaberemo istočni krak ceste koja ide prema bazenima i prošavši pored njih za pet minuta dolazimo do desnog odvojka za planinarski dom Lapjak (koji je udaljen od crkve oko 1,3 km). Tik uz sjevernu stranu zida planin. doma je označeni planinarski put za Češljakovački vis i planinarsku kuću Trišnjicu. Od doma strmo desetak minuta i stalnom visinom iste izohipse podno Topličke glave te prelazeći u dva navrata šumske vlake (zemljoputove izvlačenja trupaca) lokaliteta Prđevac za još 20 min. stižemo na kotu Kaniška glava (613 m). Dalje, kroz u šikaru i šumu još 20 min. do lokaliteta „velika bukva“ gdje se sa desne strane pod oštrim kutom priključuje markirani put ( „omladinska staza“ koji dolazi iz Male Velike potokom Orljavac i Umitalica). Još jedan kilometar lagano penjemo (na pola te udaljenosti lijevo vodi napuštena planin. markacija , vidljiva još u starim kartama, koja uz potok Radišu spušta u kamenolom Tisica, Velika) na raskrižje Lipova glava (645 m/nm) gdje skrećemo desno (lijevi put je za panoramsku kotu Tisovac i Veliku potokom Dubočanke).

Samo pet minuta hoda od Lipove glave je raskrižje za planin. kuću Trišnjicu (oko 15 min.). Naš put vodi pravo i tereba nam oko 15 min. hoda da bi došli do Čifutskog bunara, Antunovac (u čijoj je blizini lijevi odvojak za Trišnjicu) gdje skrećemo desno uz strminu i nakon 20 min. smo došli do drugog izvora Kapovac (često presušen). Kod ovog izvora smo došli na raskrižje i trasu Slavonskog planinarskog puta (SPP). Lijevo je put za Jankovac (1:30 min.) a pravo za Češljakovački vis, odnosno za 10 min. hoda je odvojak za kotu i vidikovac koji je 200 m niže od kote. Na koti Češljakovački vis (825 m/nm) gdje se nalazi u kutija sa upisnom knjigom i žigovi za dnevnike SPP-a i Hrvatske planinarske obilaznice.

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.

Velika (crkva) – Duboka – Jezerce – Jankovac

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 8,3 km
 • vrijeme hoda: 2:15
 • početna točka: Velika, crkva Sv. Augustina
 • najniža točka: 273 m
 • najviša točka: 651 m
 • ukupno uspona: 398 m

Kada smo došli iz pravca Požege u mjesto Velika produžujemo do raskrižja gdje se nalazi crkva Sv. Augustina . Lokacija crkve je polazna točka nekoliko mogućih putova za odlazak na Jankovac i drugdje. Automobilom možemo na Jankovac (14 km) neasfaltiranom županijskom cestom ŽC4253. Ta cesta, lijevo od spomenute crkve, vijuga uz korito potoka Veličanka i Kovačica.
Ako želimo na Jankovac pješke moguće je i uz kanjon potoka Dubočanka. Ta trasa kreće desno od crkve (prema devastiranom kupalištu). Asfalt na ovoj trasi nas prati 2,4 km do zadnjeg objekta sindikalnog odmarališta tvrtke Spinot. Podloge nastavka pješačke ture se izmjenjuju; tucanička šumska cesta, asfalt, tucanik, zemljana planinarska staza, tucanik.
Od crkve hodamo uz planinarsku markaciju i nakon 10 min. kada prođemo bazen, ima lijevo markirani put (ujedno trasa poučne staze Lapjak) za Velički grad (25 min.), Lapjak (45 min), Nevoljaš (1:15), … Ignoriramo odvojak i hodamo pored nedovršenog hotela te za par minuta nailazimo na desno skretanje za, zatvoreni, planinarski dom Lapjak (5 min.), Češljakovački vis (2:15). Mi nastavljamo ravno uz potok Dubočanku, Kamp odmorište Duboka i sind. odmarališta te ćemo za 7-8 min. doći na lijevi odvojak markiranog planinarskog puta, znanog kao Šulerov put koji vodi za Nevoljaš ili natrag, poučnom stazom, na Lapjak (Tauberove stijene), Velički grad. Hodamo asfaltnom cestom još 5 minuta kada ona prelazi u tucaničku te još 20 min. kada se nailazi na lijevi markirani put preko Podlazja za Nevoljaš. Tridesetak metara prije odvojka za Podlazje lijevo počinje šumska Padežka cesta. Naša trasa je uz potok te za tri minute stižemo na malu okretnicu ceste (bivši kamenolom Tisica). Tu je uz lijevu obalu potoka planinarski put za vrh Tisovac (30 min), planinarsku kuću Trišnjica (45 min), Češljakovački vis,… Tu je i slabo vidljiva markacija uz potok Radišu za Loparnu.

Naša trasa za Jankovac ide asfaltiranim putem kroz rampu uz desnu obalu potoka prema „Fakultetskoj zgradi Duboka“ Deset minuta nam treba da bi došli do raskrižja. Desno je za „Fakultetsku zgradu“ i planin. kuću Trišnjica. Mi ćemo lijevo pored rampe tucaničkom cestom 20 min. do raskrižja Jezerce (Jezerac).
Sa lokacije Jezerce (560 m/nm) odlaze tri planinarska puta; jugozapadno, usponski na GSS kuću Nevoljaš (Jezerce) gdje je gornja točka bivše žičare je oko pola sata hoda, sjeverozapadno pored donje točke skijališta kroz „talijanski jarak“ (osječki put) za 40 minuta dolazimo na Jankovac.
Naša trasa nastavlja tucaničkom cestom prema sjeveroistoku. Od Jezerca nakon tri minuta hoda je odvojak desno, planinarski put za Češljakovački vis (1:15). Od tog odvojka par minuta još hodamo tucaničkom cestom i skrećemo ljievo i uzbrdo oko 20 min. do široke šumske prosjeke (Majerova livada, 650 m/nm). Tu je markacija desno za Šareni stup (Češljakovački vis) i lijevo za „Talijanski jarak“, Anđinu baraku, … Nastavljamo pravo preko prosjeke i spuštamo se „preko Mrcine“ oko 15 minuta na Jankovac. Prije dolaska na Jankovac prolazimo pored donje točke jankovačke skijaške staze. Tu stupamo na tucaničku cestu. Desno po njoj je trasa za Češljakovački vis i Radetinu (stari grad Klak). Mi se spuštamo tri minute do Jankovca (475m/nm)

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.

Vučjak Kamenski („Lula“) – Kamengrad

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 2,8 km
 • vrijeme hoda: 45 min
 • početna točka: Leštat („Lula“)
 • najniža točka: 312 m
 • najviša točka: 610 m
 • ukupno uspona: 290 m

Na državnoj cesti (4044) Kamenska – Voćin na sedmom kilometru je naselje Vučjak Kamenski gdje se nalaze dvije lovačke kuće. Jedna je Leštat, a druga od lovačke udruge Jelen. Preko puta lovačke kuće Jelen, na mjestu zvanom „Lula“ (srušeni spomenik iz 2. svjetskog rata) počinje planinarski put za Kamengrad. Ide se oko 10 min makadamskom cestom u pravcu istoka, pa nakon toga slijedi nagli uspon u smjeru JI u prorijeđenu bukovu šumu. Kroz tu šumu traktorskom vlakom idućih 20-30 min. do stupanja na makadamsku cestu. Njom lijevo oko 3 min. do zavoja na kojem je interpretacijska tabla Parka prirode Papuk o srednjovjekovnoj utvrdi Kamengrad. Iza nje oko pet min. zavojito usponski do same glavice gdje su ostaci Kamengrada. Postoji i cestovni prilaz (makadam) Kamengradu iz sela Gornji Vrhovci, oko 5 km, ali taj nije markiran.

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.

Jankovac – Ivačka glava

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 5,3 km
 • vrijeme hoda: 1:30 sati
 • početna točka: Eko točka Jankovac
 • najniža točka: 470 m
 • najviša točka: 913 m
 • ukupno uspona: 449 m

Sa izletišta Jankovac prema mostu (3 min) pored ceste Velika – Slat. Drenovac. Na mostu lijevo i makadamskom cesto oko 2 km u smjeru Velike. Na lijevoj strani ceste je izvor i tu napustiti cestu te desno, preko potoka, strmo uzbrdo oko 15 min do groblja iz drugog svjetskog rata. Markacijom još 5-6 min. i nailazi se na šumsku makadamsku cestu gdje je i raskrižje planin. putova. Preko ceste i polu lijevo za Ivačku glavu. (desno je put za Slat. Drenovac). Dalje 5 min. do prosjeke i lijevo za Ivačku glavu (desno je markacija za Slat. Drenovac).

Nakon par minuta opet se nailazi na zavoj makadamske ceste ali naš put vodi još 50 metara do vojne makadamske ceste koju prelazimo (desno markiranom vojnom cestom se ide u pravcu vojne baze i do odvojka za Zvečevo). Kroz šumu i preko kamene glavice do prosjeke koja vodi: još 10 min. strmo na Ivačku glavu (lijevo je markacija za Anđinu baraku i Nevoljaš). Sa Ivačke glave odlaze planinarski putovi; južno za Veliku preko izvora Veličanke i jugozapadno za Mališćak i Zvečevo.

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.

Jankovac – Šareni stup – Češljakovački vis

Osnovni podaci o stazi:

 • duljina staze: 5,5 km
 • vrijeme hoda: 1:30 sati
 • početna točka: Eko točka Jankovac
 • najniža točka: 470 m
 • najviša točka: 825 m
 • ukupno uspona: 370 m

Na izletištu Jankovac postoji staza za osobe s posebnim potrebama. Ona se proteže od geološkog stupa uz zapadnu obalu oba jezera do izvora jankovačkog potoka. Krene se tom stazom i nakon 3 minute hoda skrene se desno na makadamsku cestu koja se penje prema bivšoj skijaškoj stazi. Hodajući tom cestom nakon pet minuta nailazimo na raskrižje (desno se odvaja planinarski put „preko Mrcine“ u Veliku) ali mi dalje zadržavamo kretanje po makadamskoj cesti. Od spomenutog raskrižja do novog ima oko 5-7 min pješačenja. Na rasrkrižju se lijevo (sjevero-istok) odvaja makadamska cesta za M. Radetinu (neoznačeno, za grad Klak i naselje Slat. Drenovac). Mi ćemo poludesno i nakon manje od 10 minuta naići ćemo desno na ulaz za šumski zemljani put. Njime oko 7-8 min. i stižemo na veće raskrižje šumskih i markiranih planinarskih putova (put pravo je na jug za Jezerce, a u pravcu sjeverozapada tj. desno je prosjekom Majerovih livada na Nevoljaš i/ili Anđinu baraku) koje se naziva „Šareni stup“.

Na tom raskrižju u pravcu jugoistoka nastavljamo putem vododjelnice i zaraslih grebenskih krčevina koji traje oko 20 minuta hoda do raskrižja Šeogreb. (Na raskrižju se jedan put desno odvaja kroz borovu šumu do planin. kuće Trišnjica) Nastavljamo ravno (putem ćemo naići na još dva desna odvojka za Trišnjicu i Veliku) i za oko 2o min. smo na raskrižju. Tu skrećemo desno (pravo je za Kapavac, Orahovicu) i za dvije minute smo kod kote Češljakovački vis. Produživši još 3 min. doći ćemo do vidikovca s kojega se pruža pogled prema jugu (Požeška kotlina). Trenutno je šuma zaklonila vidik pa se mogu vidjeti samo vrhovi Požeške gore i kada je dobra vidljivost planine u Bosni i Hercegovini. Opisani put cijelo vrijeme vodi trasom Slavonskog planinarskog puta (SSP). Češljakovački vis je kontrolna točka SPP-a i Hrvatske planinarske obilaznice.

Icon

Pregled planinarskih objekata na rutama

Na ovoj karti možete pogledati poziciju ruta i svih planinarskih objekata koji se nalaze u na planinarskim rutama, te preuzeti KML i GPX datoteke koje vam mogu poslužiti u lakšoj orijentaciji u prostoru. Također možete ispisati, kopirati ili preuzeti mape na svoj mobilni uređaj.