Icon

Cjeloviti cjenik ulaznica, usluga, suvenira, aktivnosti, te naknada za koncesijska odobrenja u Parku prirode Papuk

Edukativni program Jankovac (po osobi):Cijena (kn)
Individualna ulaznica u Park šumu Jankovac (uključuje promotivni letak o Park šumi Jankovac i turistički obilazak Jankovca uz pratnju vodiča prema dnevnom rasporedu tijekom cijele godine)10,00
Godišnja ulaznica u Park šumu Jankovac * Napomena: djeca do 4 godina ne plaćaju ulaznicu80,00
Edukativni program Jankovac (po osobi):Cijena (kn)
Manifestacija Srednjovjekovni viteški turnir – djeca10,00
Manifestacija Srednjovjekovni viteški turnir – djeca20,00
EDUKATIVNI PROGRAMI-Edukativni program Jankovac (po osobi):Cijena (kn)
– učenici, studenti, umirovljenici i planinari (s iskaznicom)30,00
– odrasli
(Program uključuje: osnovnu ulaznicu u Park šumu Jankovac, obilazak Grofove staze uz pratnju vodiča i radni listić za grupe osnovnoškolaca. Program se organizira za grupe uz prethodnu najavu Službi čuvara Prirode na e-mail kontakt@pp-papuk.hr ili na tel. 034/313-030. Maksimalna veličina grupe po vodiču je 50 osoba, a trajanje samog Programa je oko 2h.)
35,00
Edukativni program Jankovac + (po osobi):Cijena (kn)
– učenici, studenti, umirovljenici i planinari (s iskaznicom)40,00
– odrasli
(Program uključuje: osnovnu ulaznicu u Park šumu Jankovac, obilazak Grofove staze uz pratnju vodiča i radni listić za grupe osnovnoškolaca u kombinaciji s ostalim poučnim stazama u Parku – poučna staza Lapjak, geološka staza Rupnica, poučna staza Ružica i dr. Program se organizira za grupe uz prethodnu najavu Službi čuvara prirode na e-mail kontakt@pp-papuk.hr ili na tel. 034/313-030. Maksimalna veličina grupe po vodiču je 50 osoba, a trajanje programa oko 4 h.)
45,00