Projekt GEOPRIČE UNESCO GEOPARKA

O PROJEKTU

Projekt Geopriče UNESCO geoparka KK.06.1.2.01.0002 obuhvaća ulaganje na nekoliko lokacija koje su tematski povezane u jednu cjelinu – kategoriju ulaganja.
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji: izgradnja i opremanje Geo – info centra Voćin, adaptacija i opremanje dvorana u Kući Panonskog mora, montiranje elemenata Adrenalinskog parka Duboka, rekonstrukcija ceste Slatinski Drenovac – Jankovac – Granica županije te izradu, nadogradnju i opremanje ukupno 6 vidikovaca. Uz to, planirana je i izrada studije upravljanja posjetiteljima te izgradnja kapaciteta vezanih uz sigurnost posjetitelja.
U kategoriji ulaganja Edukacija i interpretacija planirana je: Izrada edukativnih i prezentacijskih materijala, edukativne radionice namijenjene vrtićkoj i osnovnoškolskoj djeci, edukacija vodiča te korištenje informacijske komunikacijske tehnologije.
Planirane aktivnosti u kategoriji ulaganja Promocija i vidljivost su: Izrada marketing plana, vizualnog identiteta i turističkog proizvoda UNESCO Geo priče, Komunikacijski alati – GEO eventi, nastupi na sajmovima, geo putovanja, izrada promotivnih materijala te održavanje eventa promicanja baštine UNESCO Geoparka, izrada prezentacijskih alata.
Po završetku projektnih aktivnosti svi novoostvareni sadržaji i proizvodi bit će dostupni posjetiteljima što će održati kvalitetu i raznolikost ponude na istoj razini ili je povećati, a to će pozitivno utjecati na zainteresiranost starih i novih posjetitelja, kao i na povećanje prihoda tijekom godina.
Isto tako, po završetku projektnih aktivnosti na Prijavitelju leži odgovornost za izdavanje uporabne dozvole novog objekta, aktivnostima opremanja upravnim prostorijama, definiranje upravljačke strukture Centra kao dijela Odjela za turizam Javne ustanove PP Papuk te zapošljavanje djelatnika.
Edukacijom djelatnika i vodiča Kuće Panonskog mora i Geo info centra omogućit će se implementacija marketinškog plana i dugoročni razvoj osmišljenih proizvoda. Djelatnici će usvojiti nova znanja o upravljanju Geo-info centrom, komunikacijskim vještinama, informacijskim tehnologijama u turizmu, organizaciji upravljanju događajima, brendiranju destinacija za posjetitelje, Internetu i društvenim mrežama u službi promocije posjetiteljske destinacije.
Ustanove sličnog poslanja imat će mogućnost učiti iz primjera ovako holističkog integriranog programa, a metodologiju primijeniti na svoju ideju. Isto tako, postoji mogućnost okupljanja više srodnih institucija s ciljem zaštite i očuvanja raznolikosti flore i faune u zaštićenim područjima na prostoru RH i van nje. U budućnosti će biti moguća i suradnja i umrežavanje s institucijama u području obrazovanja i istraživanja te akademskom zajednicom, kao i udrugama s područja zaštite prirode s ciljem.
Cilj projekta je u slabije razvijenim područjima Kontinentalne HR unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja atraktivne prirode baštine prvog hrvatskog UNESCO geoparka s ciljem povećanja broja posjetitelja PP Papuk, produljenja njihovog boravka održivog društveno-gospodarskog razvoja.