Žara i Askos ratnika s Kaptola

Cijena: 100 kn – 120 kn

Posude (žara i askos) pronađene pri istraživanju tumula (grobnih humaka) iz starijeg željeznog doba (oko 750-300 godina prije Krista) na nalazištu Gradci kod Kaptola, predstavljaju najznačajnije nalaze keramike tog razdoblja. Umanjene replike posuda premazanih slojem grafita pokušaj je unosa duha prošlog vremena u Vaš životni prostor.   

120,00 kn      

zara Askos