Rijeke, potoci i jezera

Bogatstvo voda Papuka izuzetna su prirodna osobitost Parka prirode koju čine specifična geološka građa i reljefna te klimatska osobitost područja. Vršni greben Papuka predstavlja hidrološku vododjelnicu dvaju slivova, sliva rijeke Save te rijeke Drave.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPapuk je bogat planinskim izvorima i potocima koji predstavljaju stanište specifičnim ribljim vrstama,  vodozemcima, gmazovima te brojnim vrstama vodenih beskralješnjaka. Od vodenih biljaka, posebno se ističu ugroženi borak (Hippurus vulgaris), te tankolisni žabnjak (Ranunculus trichophyllus) i žuta perunika (Iris pseudacorus) koji su rasprostranjeni samo u Europi.

Hladna, bistra voda potoka je stanište autohtone potočne pastrve (Salmo trutta) koja se prirodno mrijesti u gornjim tokovima papučkih potoka, a susreću se još i potočna mrena, peš, uklija, paklara i dr. Ovdje nalazimo još i ugroženu populaciju riječnog raka (Astacus astacus) i kornjače te više vrsta žaba. Vidre (Lutra lutra) ponekad posjećuju papučke potoke. Vodenkos (Cinclus cinclus) je neobična ptica koja zaranja i hoda dnom potoka, tražeći vodene kukce, a uz nju i gorske potoke, stanište je pronašla i gorska pastirica (Motacilla cinerea).

Na izvoru Jankovca otkrivena je endemična vrsta  puža, Graziana papukensis, koji živi u sedrenim stijenama na izvorima i potočićima na Jankovcu.