Šume Parka prirode Papuk

Povodom obilježavanja Međunarodne godine šuma 2011. Park prirode je publicirao prigodni poster.