Biljni svijet Parka prirode Papuk

U Parku prirode Papuk zabilježeno je 1223 biljne vrste.
Bogatstvo flore Papuka možete vidjeti na ovom posteru.

Preuzmi

Ptice Parka prirode Papuk

Na ovom posteru prikazane su najugroženije vrste ptica koje nalazimo na Papuku.
Zbog raznolikosti i brojnosti ptica Park prirode Papuk je međunarodno važno područje za ptice.

Preuzmi

Biciklističke staze – Kutjevo

U okolici grada Kutjeva nalaze se tri biciklističke staze koje su brdskog karaktera.
Ove staze prolaze vinskim cestama i kroz poznato kutjevačko vinogorje.

Preuzmi

Život na mrtvom drvetu

Sadržaj ove publikacije opisuje ptice i njihova staništa u šumama Parka prirode Papuk te donosi smjernice i prijedloge za zaštitu ptica i sveukupne biološke raznolikosti šuma na području Parka prirode.

Preuzmi

Park šuma Jankovac

Jedno od posebno zaštićenih područja u Parku prirode Papuk je Park šuma Jankovac. Sve o posebnostima Jankovca možete saznati iz ove brošure.

Preuzmi

Park prirode Papuk

Detaljne informacije o Parku prirode Papuk nalaze se u ovoj brošuri.
Saznajte nešto više o biološkoj, geološkoj i kulturno-povijesnoj raznolikosti Papuka.

Preuzmi