Program “Zelena linija” – Izgradnja punionica za električna vozila

Na dvije lokacije u Parku prirode Papuk (Velika i Jankovac) postavit će se punionice za električna vozila.