Dvije rijeke i jedna gora

flag-world-euro-unionProjekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA
prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska

Ostvareni rezultati u projektu “Dvije rijeke i jedna gora”

U sklopu projekta „Dvije rijeke i jedna gora“ Park prirode Papuk unutar predviđenih aktivnosti ostvario je sljedeće rezultate:

  • za potrebe razvoja jahačkog turizma označena je konjička staza dužine 33 km te na jednom mjestu, na Domobranskoj livadi, šumarski odjel 27a, izgrađena su odmorišta za konje i jahače u vidu 2 nadstrešnice za smještaj konja sa jaslama za hranu, te nadstrešnica opremljena klupama i stolom za odmor jahača;
  • za potrebe planinarske infrastrukture uniformno je označeno 90 km planinarskih staza, postavljano je 6 informativnih ploča sa planinarskim Izgrađeno je i planinarsko sklonište za planinare opremljeno drvenim klupama i kaminom na drva. Objekt je smješten na lokaciji Kneževa voda, šumarski odjel 60a;
  • na mjestu Točak, izgrađen je novi vidikovac;
  • na Jankovcu je postavljeno dječje igralište;
  • nadogradili smo pristupačnost prirode osobama s invaliditetom (teško pokretne, slijepe i slabovidne osobe) u vidu izgradnje nove staze uz jezera na Jankovcu.

Staza je dužine 350 m, započinje rampom za invalide i završava kod izvora jankovačkog potoka. Na svakom jezeru postavljeno je proširenje/ponton. Kroz neki od sljedećih projekata još preostaje postavljanje poučnih ploča na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne.

  • osmišljena su 2 nova ekoturistička programa i 2 edukativna programa koja su dio zajedničke brošure sva tri partnera kao nova ekoturistička ponuda i mogućnost višednevnih boravaka u 4 zaštićena područja;
  • nabavljena je oprema i literatura za izvođenje edukativnih radionica u Parku prirode Papuk;
  • u sklopu projekta, radi promocije i predstavljanja ostvarenih rezultata, organiziran je Otvoreni dan Parka prirode te 2 studijska putovanje, jedno za učitelje iz Hrvatske i Mađarske i drugo studijsko putovanje za novinare i turističke agencije iz Hrvatske i Mađarske;

Cijeli projekt je nakon obnove i izgradnje nove infrastrukture te izrade novih eko turističkih i edukativnih sadržaja povezao prekograničnu regiju i zaštićena prirodna područja u jedinstvenu eko turističku ponudu koja će biti promovirana turističkim zajednicama, agencijama, školama i medijima.

Otvoreni dan i studijska putovanja u sklopu projekta „Dvije rijeke i jedna gora“

U sklopu projekta „Dvije rijeke i jedna gora“ i promocije ostvarenih rezultata, u Parku prirode Papuk organizirani su Otvoreni dan Parka i dva studijska putovanja – prvi dan za učitelje, a drugi za novinare i djelatnike u turizmu. Prvi dio programa započeo je u Posjetiteljskom centru u Velikoj gdje je kroz prezentacije predstavljen Park prirode Papuk, a zatim rezultati projekta „Dvije rijeke i jedna gora“. Drugi dio programa bio je u Park šumi Jankovac gdje su posjetiteljima predstavljeni novi ekoturistički programi razvijeni kroz projekt – jahanje i novi planinarski izleti te novi edukativni programi vezani uz biologiju i geologiju. Potom je uslijedio obilazak novoizgrađene staze za osobe s invaliditetom (teško pokretne, slijepe i slabovidne) i dječjeg igrališta te obilazak najvećeg slapa u Slavoniji – slapa Skakavac. Posjetitelji, njih 200 na Otvorenom danu, 40 učitelja i 40 novinara i djelatnika u turizmu, upoznali su nove ekoturističke sadržaje, infrastrukturu i aktivnosti te kroz zajedničko druženje dali naslutiti da će korištenje istih biti na obostrano zadovoljstvo i poticaj za daljnje ideje i projekte.

Monitoring visit i projektni sastanak za Two rivers and one hill

Cilj putovanja u Pečuh u Mađarsku bio je monitoring sastanak sa predstavnikom Zajedničkog tehničkog tijela iz Mađarske, gospodinom Tvrtkom Čelanom te redovni radni sastanak projektnog tima za projekt „Two rivers and one hill“. Na monitoring sastanku su dobivene upute Zajedničkog tehničkog tijela za daljnju provedbu projekta, te je na oba sastanka predstavljen dosadašnji tijek aktivnosti pojedinog partnera, planovi za buduće aktivnosti te dogovoren sljedeći projektni radni sastanak u Parku prirode Papuk.

Projektni sastanak za projekt „ Two rivers and one hill“ u Parku prirode Papuk

Za projekt „Two rivers and one hill“ kojeg zajedno provode Udruga Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav – Drava iz Mađarske i Park prirode Papuk održan je redovni projektni sastanak koji se ovoga puta održao u Parku prirode Papuk u Velikoj i na Jankovcu.

Projektni tim okupio se u Posjetiteljskom centru u Velikoj gdje je održan radni dio sastanka na kojem su svi partneri ukratko izvijestili o trenutnim projektnim aktivnostima u tijeku, razgovaralo se o procedurama javna nabave u tijeku, o materijalima za vidljivost projekta te planovima za daljnje aktivnosti u provedbi projekta. Nakon radnog dijela, sastanak se nastavio na Jankovcu gdje se odvija najveći dio aktivnosti unutar ovoga projekta u Parku prirode Papuk.

Ovaj mjesec započelo se s montažom dječjeg igrališta na Jankovcu. Igralište će biti dostupno svim posjetiteljima Parka prirode Papuk, a posebno najmlađima koji će i na ovaj način moći uživati u ljepoti i jedinstvenosti Park šume Jankovca.

Projektni sastanak za „Two rivers and one hill“ u Kölkedu u Mađarskoj

Redovni projektni sastanak za projekt „Two rivers and one hill“ u kojem je Park prirode Papuk partner zajedno sa Udrugom Zeleni Osijek i Nacionalnim parkom Dunav-Drava iz Mađarske, održan je 11. rujna 2013. godine u Kölkedu u Mađarskoj.

Na sastanku je predstavljen dosadašnji tijek aktivnosti svakog pojedinog partnera, planovi za buduće aktivnosti te dogovoren sljedeći radni sastanak u Parku prirode Papuk. Nakon radnog dijela sastanka djelatnici Nacionalnog parka Dunav – Drava prezentirali su i pokazali svoje nove ekoturističke i edukacijske programe. U program je bio uključen obilazak Muzeja bijele rode u Kölkedu, vožnja kanuima po Dunavu, obilazak izložbe starih ribarskih alata, ručak, te posjet spomen parku Mohačke bitke.

Predstavljanje i početak projekta „Dvije rijeke i jedna gora“

Dana 24. srpnja 2013. godine u 11,00 sati u prezentacijskoj dvorani Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku, održano je službeno predstavljanje i početak projekta „Dvije rijeke i jedna gora – novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka“.

U travnju 2013. godine počela je provedba eko turističkog projekta koji povezuje gorsku i nizinsku regiju Istočne Slavonije i Baranje. „Dvije rijeke i jedna gora – novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka“ naziv je projekta kojeg su osmislili i u partnerstvu provode Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Javna ustanova Parka prirode Papuk.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.266,70 EUR-a. Područje provedbe projekta su četiri zaštićena područja – Park prirode Kopački rit, Park prirode Papuk i Regionalni park Mura-Drava u Hrvatskoj te Nacionalni park Dunav-Drava u Mađarskoj. Cilj projekta je osigurati model održivog gospodarskog razvoja i upravljanja prirodnim resursima duž regije Mura-Drava-Dunav uvođenjem novih eko turističkih proizvoda i prekograničnom suradnjom.

Uvodnu riječ o samom projektu, održao je voditelj projekta, gospodin Jasmin Sadiković, a zatim su predstavnici sva tri partnera – Jasmin Sadiković (Zeleni Osijek), Wodtke Szilvia (Nacionalni park Dunav Drava) i Marijana Kesić (Park prirode Papuk), u kratkim prezentacijama predstavili svoje projektne aktivnosti.

Park prirode Papuk će u sklopu ovog projekta izgraditi stazu uz jezera na Jankovcu, dužine 350 metara, kako bi se omogućila pristupačnost jedinstvenosti prirode Jankovca osobama s posebnim potrebama. Staza će imati rampu za invalide za savladavanje visinske razlike između parkirališnog prostora i nasipa jezera, a predviđena su i tri proširenja staze u podeste na kojima će biti postavljene informacijske točke – tabla i tekst na Braillovom pismu.

Na Jankovcu je predviđena i izgradnja dječjeg igrališta i učionice na otvorenom za potrebe edukativnih programa Parka prirode Papuk. Unutar ove aktivnosti predviđeno i osmišljavanje edukativnih programa i ekoloških radionica te nabava opreme potrebne za izvođenje edukacija. Za potrebe razvoja jahačkog turizma planirano je označavanje tri konjičke staze te na jednom mjestu (kota Kolac) izgraditi odmorište za konje i jahače u vidu nadstrešnice za smještaj konja sa jaslama za hranu i posudama za napajanje vodom, te sjenicu za odmor jahača. Nadstrešnica bi bila drveni objekt veličine nešto manje od 12 m ².