Zahvaljujući naporima JU PP Papuk, tijela lokalne i regionalne samouprave i ne zanemarivo mještana, Park prirode Papuk iznimno je očuvano područje, stoga je dobio status prvog hrvatskog UNESCO Geoparka. No, zbog istih karakteristika zadržao je i neke prirodne opasnosti od kojih je potrebno zaštititi posjetitelje. 93% ukupne površine Parka su prirodni šumski predjeli specifične morfologije tla, odnosno gorsko je područje, a iz mjeseca u mjesec bilježi se sve veći broj posjetitelja. Kako bi se ojačali kapaciteti vezani uz njihovu sigurnost, bilo je nužno ojačati postojeće kapacitete. Stoga je iz projekta Geopriče UNESCO geoparka nabavljena oprema za akcije spašavanja i potrage na području Parka, a organizirat će se i prikladna edukacija za zaposlenike PP Papuk o osnovnim spašavateljskim tehnikama poput orijentacije u prostoru, korištenju GPS uređaja, prikupljanju prostornih podataka i njihovom korištenju u digitalnoj kartografiji i sl.

Na području Parka djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Orahovica i Stanica Požega, čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Nabavljena oprema ostaje u trajnom vlasništvu JU PP Papuk, a koristit će se pri spomenutoj edukaciji zaposlenika PP Papuk te će se ustupiti i na korištenje HGSS Stanicama Orahovice i Požege kako bi se ojačali ukupni kapaciteti vezani uz sigurnost posjetitelja na području PP Papuk.

U okviru obilježavanja 20 godina osnutka PP Papuk i u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanicama Orahovica i Požega, 27. travnja na Jankovcu za sve posjetitelje organizirat će se pokazna vježba te demonstrirati vještine i znanje spašavatelja uz korištenje nabavljene opreme.

Ostanite u tijeku!