Dokumenti

DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA, SPONZORSTVA, DONACIJE I SLIČNO PARK PRIRODE PAPUK 2013. – 2016. GODINA

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

2013

2014

2015

2017

OBAVIJEST Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – Odluka USRH), dalje u tekstu: ZJN, naručitelj JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE PAPUK”, Trg Gospe Voćinske bb, Voćin, OIB: 09100391705, dalje u tekstu: Naručitelj, provodi: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Namještaj i oprema – Eko točka Jankovac Evidencijski broj nabave: EV-02/14

OBAVIJEST Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – Odluka USRH), dalje u tekstu: ZJN, naručitelj JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE PAPUK”, Trg Gospe Voćinske bb, Voćin, OIB: 09100391705, dalje u tekstu: Naručitelj, provodi: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – nabava vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, Evidencijski broj nabave: EV-03/14

OBAVIJEST Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – Odluka USRH), dalje u tekstu: ZJN, naručitelj JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE PAPUK”, Trg Gospe Voćinske bb, Voćin, OIB: 09100391705, dalje u tekstu: Naručitelj, provodi: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – nabava vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, Evidencijski broj nabave: EV-03/14

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – nabava opreme za “Eko točku Jankovac”

OBAVIJEST Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – Odluka USRH), dalje u tekstu: ZJN, naručitelj JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE PAPUK”, Trg Gospe Voćinske bb, Voćin, OIB: 09100391705, dalje u tekstu: Naručitelj, provodi: OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE Evidencijski broj nabave: EV-01/15

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Nabava radova – uređenje staze za pješake u Park šumi Jankovac, Park prirode Papuk

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENIH AUTOMOBILA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVA PUNIONICA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU IMOVINE U VLASNIŠTVU JU PP PAPUK

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PLATOA ZA PRIHVAT VOZILA U PARK ŠUMI JANKOVAC

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PLATOA ZA PRIHVAT VOZILA U PARK ŠUMI JANKOVAC (Rujan 2017)

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA – IZRADA PLATOA ZA PRIHVAT VOZILA U PARK ŠUMI JANKOVAC

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA “UPRAVLJANJE PROJEKTOM GEO PRIČE UNESCO GEOPARKA” KK.06.1.2.01.0002

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA “IZGRADNJU I UREĐENJE GEOLOŠKE INTERPRETACIJESKE TOČKE ZVEČEVO”

  • Natječajna dokumentacija