Projektni sastanak “Danube GeoTour” u Papuk UNESCO svjetskom geoparku

Naš geopark imao je priliku ugostiti Danube GeoTour projektne partnere iz 8 država. Projekt je sufinanciran fondovima Europske unije (ERDF, IPA).

Papuk meeting

Za vrijeme dvodnevnog sastanka partenri su raspravlajli o uobičajenim temema vezanih za provedbu projekta, a kako se završetak projekta bliži (kraj lipnja 2019.) na rasporedu je bilo dosta različitih tema. Kao i na prijašnjim sastancima bilo je govora o razvoju Geoproizvoda koji razvija svaki geopark za sebe, te o promotivnoj kampanji “Dunavska Geo-tura” koja će se održati u zadnjem periodu projekta. Također važna tema je bila i priprema za sudjelovanje na najvećem turističkom sajmu u Berlinu – ITB.
Premda nam vrijeme nije bilo naklonjeno uspjeli smo organizirati kratki izlet na Jankovcu gdje su sudionici mogli vidjeti primjer dobre prakse u Geo-interpretaciji.

Papuk meeting 1

Više informacija o projektu možete pronaći na linku:
www.interreg-danube.eu/danube-geotour