Važna informacija

Program “Škola u prirodi” ima pozitivno mišljenje i preporuku od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje

Dvodnevni ili trodnevni Program škole u prirodi u Velikoj uključuje jedno ili dva noćenja. Smještaj je osiguran u 10 šatora opremljenih s vrećama za spavanje i podlogama maksimalnog kapaciteta 30/35 učenika te 2 pratitelja/ učitelja.
Tijekom dva,odnosno tri dana škole u prirodi osigurani su svi obroci (catering) i piće. Za učenike su osigurane radne mape sa radnim listovima za popunjavanje, materijal za radionice, prigodna diploma mladog rangera te majica. Za rad sa djecom osigurana su i dva voditelja škole u prirodi koji su angažirani 24 sata.

OPIS TRODNEVNOG PROGRAMA

Prvi dan

 • Predviđen dolazak djece u 10.00 sati

 • Do ručka u 13.00 sati predviđena je obuka dizanja šatora i smještanja djece. Dizanje rangerske zastave.

 • Nakon ručka 14.00 -16.00 sati program rada na temi vodenih staništa na potoku Dubočanka, uzorkovanje i analiza voda i rješavanje radnih listića te šumskih staništa uz rješavanje radnih listića.

 • Od 16.00 – 18.00 sati slobodno vrijeme i upoznavanje sa okolišem

 • 18.00-19.00 sati večera, higijena, paljenje logorske vatre i igre prije spavanja, spuštanje zastave.

Drugi dan

 • Drugi dan počinje u 8.00 sati uz prozivku pregled spremljenosti šatora, umivanje i dizanje zastave.

 • Do 9 sati doručak, nakon čega se sprema na dužu pješačku turu prema Turjaku i Poljanicama (40 minuta hoda). Ručak će biti dopremljen na teren. Obrađuju se dvije teme: travnjaci i kamenjari na Turjaku (zaštićene biljeke i ivanjski rovaš) te geologija – fosili Panonskog mora; ispunjavanje radnih listova i povratak u bazu oko 16.00 sati.

 • Odmor od 16.00 – 19.00 sati.

 • Od 19.00 večera higijena, zabavne igre oko logorske vatre, spuštanje zastave i spavanje.

 • 18.00-19.00 sati večera, higijena, paljenje logorske vatre i igre prije spavanja, spuštanje zastave.

Treći dan

 • Treći dan počinje kao i drugi dizanje zastave, higijena, doručak do 9 sati.

 • Od 9.00-12.00 odlazak do Veličkog starog grada, ispunjavanje radnih listova.

 • 12.00-13.00 sati ručak.

 • Proglašenje novih rengera PP Papuk, spuštanje zastave i odlazak kući 16.00 sati.

Cijena dvodnevnog programa iznosi 250 kn, a trodnevnog 420 kn.

Stijene i fosili

Ključni pojmovi: geologija, stijene, fosili, kristalizacija, tektonske ploče, Panonsko more
Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje učenika s načinima nastanka stijena na Papuku, geološkom prošlošću Geoparka te fosilizacijom izumrlih biljaka i životinja koje su živjele na rečenom prostoru. Osim teoretskog dijela, sadrži radionicu „Napravi svoj fosil“ prilikom koje će polaznici u glinamolu napraviti kalup za izradu fosila školjke te u njega lijevati gips, simulirajući proces koji se dogodilo u geološko prošlosti.

Baština prošlih vremena

Ključni pojmovi: arheologija, utvrde, srednji vijek, obrana, oružje, keramika
Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s metodama istraživanja na arheološkom lokalitetu Velički grad. Polaznici se mogu upoznati s graditeljskom baštinom srednjega vijeka i funkcioniranjem staklane. Polaznici će sudjelovati u stvaranju kreacija u glinamolu.

Orjentacija

Ključni pojmovi: topografska karta, kompas, GPS uređaj, strane svijeta, sunčani sat, geochaching
Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s prostorom u kojem se nalaze uz pomoć papirnate topografske karte, učenje o orijentaciji u prostoru određivanjem strana svijeta uz pomoć pojava u prirodi i korištenjem kompasa. Održava se na području kampa “Duboka”. Potom slijedi upoznavanje s igrom orijentacije u prostoru – geocachinga, traženje postavljenih geocacheva u prostoru uz pomoć GPS uređaja te pametnih telefona.
Boravk u prirodi podrazumijeva učenje kako pronaći kvalitetno mjesto za postavljanje šatora, podizanje šatora i postavljanje vreće za spavanje i podnica, učenje o pravilima ponašanja u prirodi, kako i gdje se može ložiti vatra (sakupljanje drva za ogrijev), vještine pripreme hrane (pečenje kobasica) na logorskoj vatri i dr.

Potok

Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice, kruženje vode u prirodi, važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja, tipovi obale, mlinovi na potoku Dubočanki
Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s glavnim tipovima slatkovodnih ekosustava i njihovim glavnim značajkama. Stječu nova znanja o najčešćim biljnim i životinjskim vrstama u ovom staništu te uče promatrati razne karakteristike. Utvrđuju se značajke voda kao što su prozirnost, dubina, brzina, čistoća ovisno o kemijskim parametrima vode, ali i životinjicama koje možemo pronaći u potoku. Odvija se na području toka potoka Dubočanke.

Šuma

Ključni pojmovi: kontinentalna listopadna šuma, slojevitost šume, prilagodbe biljaka
Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s glavnim značajkama životne zajednice šuma, razliku između listopadnog i vazdazelenog drveća, promatranje slojevitost šume, izračunavanje okvirne starosti i visine drveta te određivanje vrste drveća. odvija se u okolici kampa Duboka, odnosno toka potoka Dubočanke.

Travnjaci

Ključni pojmovi: kontinentalni travnjaci, kamenjari, parametri staništa
Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s glavnim značajkama životne zajednice travnjaka, što uključuje upoznavanje najzastupljenijih biljnih i životinjskih vrsta te parametara staništa kao su temperatura, ekspozicija debljina i vrsta tla i sl. Upoznavanje za zaštićenim biljnim vrstama kamenjara (orhideje, kockavica).Odvija se na području botaničkog rezervata Turjak.