Cjenik

IMG_3245

Cjenik ulaznica, usluga, suvenira, aktivnosti, te naknada za koncesijska odobrenja u Parku prirode Papuk

ULAZNICA U PARK PRIRODE PAPUK– za organizirane grupe

  • Odrasli – 25,00 kn
  • Djeca i studenti – 20,00 kn
  • Umirovljenici – 20,00 kn
  • Planinari (s iskaznicom) – 20,00 kn

ULAZNICE ZA MANIFESTACIJE

 • Manifestacija Srednjovjekovni viteški turnir – djeca – 10 kn
 • Manifestacija Srednjovjekovni viteški turnir – odrasli – 20 kn

EDUKATIVNI PROGRAM – CIJENA USLUGA STRUČNOG VOĐENJA

 • Poludnevno vođenje (do 4 sata) – 250,00 kn
 • Poludnevno vođenje (do 4 sata) – strani jezik – 350,00 kn
 • Cjelodnevno vođenje (do 6 sati) – 350,00 kn
 • Cjelodnevno vođenje (do 6 sati) – strani jezik – 450,00 kn
 • Usluga prezentacije (info centar) – 250,00 kn
 • Team building program (po osobi) – 100,00 kn
 • Program „Provedi dan s rangerom“ (po osobi do 4 sata) – 150,00 kn
 • Program „Provedi dan s rangerom“ (po osobi do 4 sata) – 300,00 kn
 • Radni listić – Škola u prirodi – 5,00 kn
 • Edukativni program Geocaching (po osobi) – 10,00 kn
 • Edukativni program „Rupkova geološka škola“ (po osobi) – 60,00 kn
 • Eudkativni program „Papuk – moj park“ (uključuje projekciju promotivnog filma PP Papuk i edukativnu radionicu):
  – cijena ulaznice (po osobi) – 10,00 kn
  – poludnevno vođenje – 125,00 kn

EKO NAKNADA U PARK ŠUMI JANKOVAC

 •  Eko naknada za osobne automobile – 10,00 kn

NAKNADA ZA NAJAM DVORANE

 • Najam dvorane do 2 sata – 200,00 kn
 • Najam dvorane – svaki dodatni sat – 100,00 kn
 • Najam dvorane – cjelodnevno (6 do 8 sati dnevno) – 600,00 kn

TISKANA IZDANJA PARKA PRIRODE PAPUK

 • Turistička karta Parka prirode Papuk – 30,00 kn
 • Rijetke i ugrožene vrste Parka prirode Papuk – 25,00 kn
 • Srednjovjekovna baština Parka prirode Papuk – 25,00 kn
 • Monografija Parka prirode Papuk – 125,00 kn
 • Slikovnica “Leptir i mrav” – 20,00 kn
 • Bojanka PP Papuk – 20,00 kn
 • Vodič “Papuk 4 Kids” – 20,00 kn

OSTALA TISKANA IZDANJA

 • Jankovac – planinarska priča – 90,00 kn

SUVENIRI

 • Majica Parkovi Hrvatske – 80,00 kn
 • Majica Parka prirode Papuk – 40,00 kn
 • Torba Parkovi Hrvatske – 80,00 kn
 • Torba Parka prirode Papuk – 40,00 kn
 • Blok Parka prirode Papuk – 15,00 kn
 • Blok sa kemijskom olovkom – 20,00 kn
 • Kemijska olovka – 10,00 kn
 • Razglednica keramička Jankovac – 25,00 kn
 • Razglednica keramička Rupnica – 25,00 kn
 • Ružice grada (keramika) – 20,00 kn
 • Geološki suvenir (Panonsko more-fosili) – 20,00 kn
 • Bookmarker – 15,00 kn
 • Šalica Parka prirode Papuk – 25,00 kn
 • Askos – 100,00 kn
 • Čaša replika – 25,00 kn
 • Žara – 120,00 kn
 • Zdjelica – 30,00 kn
 • Drveni bedž – 10,00 kn
 • Magnet 1. – 10,00 kn
 • Magnet 2. – 15,00 kn
 • Magnet 3. – 20,00 kn
 • Privjesak 1. – 10,00 kn
 • Privjesak 2. – 15,00 kn
 • Privjesak 3. – 20,00 kn
 • Čaša za olovke četvrtasta – 50,00 kn
 • Razglednica – 3,00 kn
 • Flaširana voda PP Papuk – 6,00
 • Podložak za čaše – 20,00
 • 3 D puzzle – 45,00
 • Jež suvenir – 45,00
 • Mirisna svijeća – 20,00
 • Svijećnjak – 35,00
 • Drvena olovka – 15,00
 • Sova suvenir- 45,00
 • Sova na pločici- 30,00
 • Štafelaj – 35,00
 • Češerko – 40,00
 • Vjeverica – 45,00
 • Kabanica – loptica – 25,00

DOGAĐANJA U PROSTORU PARKA PRIRODE PAPUK (JEDNODNEVNO)

 • Koncerti na otvorenom (dan) – 1.000,00 kn
 • Demonstracija vozila, opreme i proizvoda – 2.000,00 kn
 • Snimanje u komercijalne svrhe do 6 h – 1.000,00 kn
 • Snimanje u komercijalne svrhe preko 6 h – 2.000,00 kn
 • Snimanje parka prirode iz zraka – 1.000,00 kn
 • Fotografiranje u komercijalne svrhe – 1.000,00 kn
 • Organizacija biciklističkog natjecanja – 1.000,00 kn
 • Organizacija maraton utrka – 1.000,00 kn
 • Organizacija orijentacijskog trčanja – 1.000,00 kn
 • Organizacija paragliding natjecanja – 1.000,00 kn
 • Organizacija natjecanja u sportskom penjanju ili škola penjanja – 600,00 kn
 • Organizacija natjecanja i događanja – ostala – 1.000,00 kn
 • Organizacija automobilističkih natjecanja po danu – 10.000,00 kn
 • Fotografije privatnih događaja – 250,00 kn
 • Razglednice – 3,00 kn
 • Snimanje privatnih događaja – 500,00 kn

IZNAJMLJIVANJE OPREME ZA TURIZAM, SPORT I REKREACIJU

 • Iznajmljivanje čamca/kanua – 30 min – 20,00 kn
 • Iznajmljivanje čamca/kanua (mjesečno) – 100,00kn
 • Iznajmljivanje bicikla – 1 h – 15,00 kn, cijeli dan (8h) – 80,00 kn

GODIŠNJA NAKNADA ZA REKLAMNI PANO

 • Reklamni pano – mali (do 2 m2) – 500,00 kn
 • Reklamni pano – veliki (od 2 m2) – 1.000,00 kn

NAKNADA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE (GODIŠNJE)*

* Točna cijena određuje po pojedinačnom zahtjevu

Turističko-ugostiteljska djelatnost i trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima

 • Hoteli – 12.500,00 – 37.500,00 kn
 • Moteli – 6.250,00 – 12.500,00 kn
 • Kamp – 6.250,00 – 12.500,00 kn
 • Bistro (posluživanja pića) – 2.500,00 –  6.250,00 kn
 • Restoran – 12.500,00 – 25.000,00 kn
 • Poslovni prostor – odmarališta – 5.000,00 – 12.500,00 kn
 • Planinarski dom, lovačke kuće (smještaj) – 6.250,00 – 25.000,00 kn
 • Bazeni, kupalište – 6.250,00 – 25.000,00 kn
 • Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 – 2.500,00 –   6.250,00 kn
 • Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled, aparati za pripremu hrane, štandovi – 625,00 – 6.250,00 kn
 • Rukotvorine, suveniri, autohtoni prehrambeni proizvodi – 625,00 kn

Iznajmljivanje sredstava za turističku i rekreativnu namjenu

 • Čamac na vesla (godišnje) – 625,00 kn
 • Pribor i oprema za birdwatching (godišnje) – 250,00 kn
 • Speleologiju (godišnje) – 625,00 kn
 • Bicikli (godišnje) – 625,00 kn
 • Panoramski dalekozor (godišnje) – 1250,00 kn
 • Jahanje (godišnje) – 625,00 kn
 • Kočija (godišnje) – 1.250,00 kn

Organiziranje sportsko – rekreativnih aktivnosti (sportsko penjanje, skijalište i sl.) – 5.000,00 – 10.000,00 kn

NAKNADA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE (JEDNOKRATNO)

 • Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 – 375,00 kn
 • Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled, aparati za pripremu hrane, štandovi) – 375,00 kn
 • Rukotvorine, suveniri, autohtoni prehrambeni proizvodi – 250,00 kn

Iznajmljivanje sredstava za turističku i rekreativnu namjenu

 • Čamac na vesla (dnevno) – 375,00 kn
 • Pribor i oprema za birdwatching (dnevno) – 125,00 kn
 • Speleologiju (dnevno) – 250,00 kn
 • Bicikli – 250,00 kn
 • Panoramski dalekozor – 375,00 kn
 • Jahanje – 250,00 kn
 • Kočija – 375,00 kn