Category Archives: Projekt GEOPRIČE UNESCO GEOPARKA

Održana Početna konferencija u sklopu projekta “Geopriče UNESCO geoparka” K.K.06.1.2.01.0002

U utorak, 24. listopada 2017. godine u Eko točki Jankovac održano je službeno predstavljanje i početak projekta “Geo priče Unesco geoparka“ K.K. 06.1.2.01.0002. Vrijednost projekta je 90.090.587,54 kuna uz 85% potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, predanog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. -2020.
Continue reading

Početna konferencija u sklopu projekta „Geopriče UNESCO geoparka“ K.K.06.1.2.01.0002 održati će se na Jankovcu

U utorak 24. listopada, s početkom od 11,00 sati, na Jankovcu će se održati početna konferencija u sklopu projekta „Geopriče UNESCO geoparka“ K.K.06.1.2.01.0002 predanog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode”, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” u financijskom razdoblju 2014.-2020.. Planirano ulaganje iznosi 90.090.587,54 kuna uz 85% potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a ostatak sredstava uložit će Park prirode Papuk kao prijavitelj projekta u partnerstvu sa Županijskom upravom za ceste Virovitičko-podravske županije.
Continue reading