Geološki vodič kroz Park prirode Papuk

Cijena: 50,00 kn

Papuk je geološki najraznolikija planina Hrvatske, iz čijih stijena se može iščitati priča stara kao naša Planeta; od starih paleozojskih škriljavaca, granita, preko reliktnih karbonatnih fenomena ovog dijela Hrvatske, vulkanskih stupova Rupnice, sedimenata i fosila „Panonskog mora“, pa sve do grandiozne sedrene barijere slapa Skakavac. Geološki vodič na jednostavan način čitaču pomaže putovati kroz vrijeme u stotinama milijuna godina daleku prošlost.