Život na mrtvom drvetu

Sadržaj ove publikacije opisuje ptice i njihova staništa u šumama Parka prirode Papuk te donosi smjernice i prijedloge za zaštitu ptica i sveukupne biološke raznolikosti šuma na području Parka prirode.

Preuzmi

Park šuma Jankovac

Jedno od posebno zaštićenih područja u Parku prirode Papuk je Park šuma Jankovac. Sve o posebnostima Jankovca možete saznati iz ove brošure.

Preuzmi

Park prirode Papuk

Detaljne informacije o Parku prirode Papuk nalaze se u ovoj brošuri.
Saznajte nešto više o biološkoj, geološkoj i kulturno-povijesnoj raznolikosti Papuka.

Preuzmi

Geološki vodič

Kroz Geološki vodič otkrijte svu zanimljivost geološke prošlosti Papuka. Vodič je pisan na popularan način, a za objašnjenje nekih stručnih izraza pogledajte na kraju Vodiča.

Preuzmi

Papuk Geopark

O geološkoj raznolikosti Papuka možete saznati u ovoj brošuri. Osim geologije Papuk Geopark se ističe i izuzetnom prirodnom i kulturnom baštinom.

Preuzmi

Europska mreža Geoparkova – Papuk Geopark

U ovoj brošuri možete saznati nešto više o Europskoj mreži Geoparkova. Također možete pronaći i osnovne informacije o geoparku Papuk.

Preuzmi