NIP – Eko točka Jankovac

U sklopu odobrenog zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) na temelju Ugovora o zajmu potpisanog 22. veljače 2011. godine, ratificiranog Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu (NN MU 7/2011 od 18. svibnja 2011.) započela je provedba petogodišnjeg Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project – NIP). Razvojni ciljevi Projekta su: Pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe; Jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU; i Uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja Natura 2000 mrežom.

eko tocka jankovac

U sklopu „Projekta integracije u EU Natura 2000-NIP“ financiranom od Svjetske banke, Javna ustanova Park prirode Papuk sudjeluje sa projektom Eko-točka Jankovac. Projekt Eko-točka Jankovac obuhvaća izgradnju nove infrastrukture na Jankovacu – građevinu koja će imati sanitarni čvor za posjetitelje sa bioloških pročistačem otpadnim voda, suvenirnicu i izložbeni postav. Obveza javnih ustanova je napraviti predradnje za realizaciju projekta, što znači izradu potrebne projektne dokumentacije. Na osnovu provedenog postupka javne nabave odabrana je projektantska kuća Jurcon projekt d.o.o. koja je izradila: idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt. Na osnovu projektne dokumentacije dobiveno je rješenje o uvjetima građenja te Odjel za provedbu projekata u NIP-u provodi postupak javne nabave za gradnju objekta te se trenutno razrađuju elementi unutarnjeg uređenja Eko točke Jankovac.

interijer