Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove Park prirode Papuk, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove. Ustrojstvene jedinice Javne ustanove Parka prirode Papuk su:

Ured ravnatelja

U uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija s tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja. Ured ravnatelja obavlja i ostale administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove.

Upute za rad ureda daje ravnatelj.

Ravnatelj: Alen Jurenac, mag. ing. arg. E-mail: ravnatelj@pp-papuk.hr  Tel.: 034-313-004 Mob.: 098-568-750

Tajnica Ustanove: Anita Lovreković, dipl.iur. E-mail: tajnistvo@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-004 Mob.: 099-260-1274

Voditeljica računovodsrva: Anica Došen E-mail: racunovodstvo@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-136-7500

Administrativni tajnik-računovođa: Vesna Brižić E-mail: vesna.brizic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 099/739-4497

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje Parka prirode, posebno poslove u svezi izrade programa zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njegove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Parku prirode, skrb o kapitalnim ulaganjima u Parku prirode u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode, kao i druge odgovarajuće stručne poslove.

Stručni voditelj: Goran Radonić, dipl.ing.geol. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-028 Mob.: 098-497-561

Stručni savjetnik: Goran Pavić, dipl.ing.geol. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098-497-562

Stručni suradnik informatičar: Ivan Loner, mag.ing.el. E-mail: ivan.loner@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 099-505-0555

Stručni suradnik za promidžbu i turizam: Suzana Randelj, mag.oec. E-mail: suzana.randelj@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098/938-1116

Stručni suradnik geolog na projektu: Ivana Bulić, dipl.ing.geol. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098/547-575

Služba čuvara prirode

Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora u Parku prirode u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Papuk.

Radi provođenja poslova nadzora služba provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile Zakon o zaštiti prirode ili Pravilnik o unutarnjem redu. Uokviru službe čuvaraprirode obavljaju seiposlovi zaštite od požara. Također čuvari prirode u djelokrugu svog posla mogu surađivati sa drugim ustrojstvenim jedinicama.

Glavna čuvarica prirode: Gordana Kukić, dipl.oec. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098-363-681

Čuvar prirode: Časlav Sikora E-mail: caslav.sikora@pp-papuk.hr  Mob.: 098-363-341

Čuvar prirode: Stjepan Gal E-mail: stjepan.gal@pp-papuk.hr  Mob.: 098-416-230

Čuvar prirode: Danijel Majstorović E-mail: danijel.majstorovic@pp-papuk.hr  Mob.: 098-363-342

Čuvar prirode: Miroslav Mesić E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-416-530

Čuvarica prirode: Maja Jurlina E-mail: maja.jurlina@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 099-273-1064

Tehnička služba

Tehnička služba obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja vozila i opreme, održavanja prometnica i puteva u Parku prirode Papuk koji su u nadležnosti Ustanove, kao i druge tehničke poslove, te poslove čišćenja poslovnih prostora Ustanove, kao i određenih javnih površina.

Voditelj tehničke službe: Milan Uglješić E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-465-660

Djelatnik za održavanje staza, puteva i građevinskih objekata: Željko Blažević E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-363-682