U Virovitici potpisan Sporazum o suradnji između Parka prirode Papuk i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici

Javna ustanova Park prirode Papuk i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici potpisali su u Virovitici Sporazum o međusobnoj suradnji kojim će te dvije institucije u budućnosti surađivati u raznim aktivnostima na području obrazovanja i obučavanja studenata.

Sporazum o međusobnoj suradnji uz nazočnost najbližih suradnika potpisali su vršitelj dužnosti ravnatelja Parka prirode Papuk Alen Jurenac i dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici, Oliver Jukić.

Sporazum jasno definira ciljeve i prednosti suradnje koja će se odvijati kroz organizaciju i provođenje terenske nastave i stručne prakse studenata te upućivanju gostujućih predavača na Visoku školu, radi stjecanja praktičkih znanja  odnosno upotpunjavanja teorijskog znanja, a s ciljem što uspješnijeg ostvarivanja programa studija i uključivanja na tržište rada studenata Visoke škole u Virovitici. Također suradnja podrazumijeva i zajedničku realizaciju projektnih zadataka i aktivnosti prema domaćim i stranim izvorima financiranja.

Javna ustanova Park prirode Papuk uskoro planira i potpisivanje Sporazuma sa Veleučilištem u Požegi te Sveučilištem J.J.Strossmayera u Osijeku.

vsm2