U Velikoj potpisan Sporazum o suradnji između Parka prirode Papuk i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Javna ustanova Park prirode Papuk i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, potpisali su u Velikoj Sporazum o međusobnoj suradnji kojim će te dvije institucije u budućnosti surađivati u raznim aktivnostima na području obrazovanja i obučavanja studenata.

Sporazum o međusobnoj suradnji potpisali su ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac i pročelnica Odjela za biologiju doc. dr. sc. Ljiljana Krstin.
Sporazum jasno definira ciljeve i prednosti suradnje koja će se odvijati kroz organizaciju i provođenje terenske nastave i stručne prakse studenata te upućivanju gostujućih predavača na Odjel za biologiju, radi stjecanja praktičkih znanja odnosno upotpunjavanja teorijskog znanja, a s ciljem što uspješnijeg ostvarivanja programa studija i uključivanja studenata na tržište rada. Suradnja podrazumijeva i zajedničku realizaciju projektnih zadataka i aktivnosti prema domaćim i stranim izvorima financiranja, kao i razvoj novih projekata i programa koje provode Park prirode Papuk i Odjel za biologiju. Također suradnja podrazumijeva i organizaciju pisanja seminara, završnih i diplomskih radova iz tema vezanih uz Park prirode Papuk, uz mentorstvo nastavnika Odjela za biologiju.

Javna ustanova Park prirode Papuk osim spomenute suradnje, surađuje i sa Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, kao i Veleučilištem u Požegi.