U Parku prirode Papuk Šime Strikoman snimio milenijsku fotografiju

U sklopu XIV. Godišnjeg senimara čuvara prirode Republike Hrvatske  poznati fotograf Šime Strikoman na Jankovcu je snimio i milenijsku fotografiju sa svim sudionicima nazvanu “Rendžeri Republike Hrvatske“. Motiv fotografije bio je amonit – fosil , novi simbol Parka prirode Papuk.