Svjedoci Panonskog mora

Početkom srednjeg miocena, prije 16 milijuna godina, na prostoru današnje Panonske regije dolazi do stvaranja mora Paratethysa, odnosno Panonskog mora. Planine Papuk, Psunj i Krndija u najvećem prostiranju tadašnjeg mora, a kasnije jezera bile su otoci „Slavonskog arhipelaga“. O tome svjedoče brojni fosilni nalazi na obodima planina tada živućih morskih organizama.
Brojni fosili morskih životinja gotovo svakodnevno izlaze na površinu. Osim koralja, morskih ježinaca, spužvi, puževa, školjki i morskih algi, pronađeni su i dijelovi kostura velikih riba, kralježaka dupina i kitova te zubi divovskih morskih pasa (Carharodon megalodon). Tadašnja psina bila je duga čak 20 metara, a primjerice najveća, danas živuća, bijela psina upola je manja te je duga tek 10 metara, što nam daje sliku o tome kolike su ogromne morske nemani tada živjele u Panonskom moru.
Izdizanjem planina i zatvaranjem komunikacije sa tadašnjim oceanom Thetysom nastalo je veliko jezero, odnosno Panonski bazen. Jezero se tijekom vremena postupno zapunjavalo sedimentima, oplićavalo, a voda se postupno oslađivala. Dokaz tomu su i fosilni nalazi slatkovodnih školjaka i puževa koji su tada živjeli. Od velikog jezera vremenom se stvorilo više manjih bazena, dok u konačnici krajem miocena, prije 5 milijuna godina, nije potpuno nestalo. Danas je to veliki ravničarski prostor omeđen planinskim lancima Dinarida, Južnih i Istočnih Alpi, Zapadnih, Istročnih i Južnih Karpata.
O Papuku se zna puno, ali ipak ne dovoljno, bilo da ga motrimo s turističke strane, bilo sa zemljovidne, geološke, arheološke i svake druge, jer ta slavonska planina, koliko god svima bila poznata, još uvijek skriva mnogo toga i plijeni tajanstvenošću koju tek treba razotkriti.
Projektom „Geopriče UNESCO geoparka“ doprinjeti će se unapređenju turističke infrastrukture uvođenjem inovativnih načina prezentiranja atraktivne prirodne baštine prvog hrvatskog UNESCO geoparka.
Nadogradnjom postojeće turističke infrastrukture u Velikoj, gdje su danas pohranjene vrijedne zbirke nalaza fosila koji nisu na adekvatan način prezentirani za posjetitelje, projektom „Geopriče UNESCO geoparka“ adaptirati će se postojeći prostor u „Kuću Panonskog mora“ koji obuhvaća uređenje prizemlja objekta Javne ustanove Park prirode Papuk u dvoranu za edukaciju posjetitelja uz korištenje multimedijalne tehnologije za prezentaciju mora od prije 16 milijuna godina, te uređenje i opremanje vanjske učionice i igraonice.
Završetkom projektnih aktivnosti svi novoostvareni sadržaji i proizvodi bit će dostupni posjetiteljima što će održati kvalitetu i raznolikost ponude na istoj razini ili je povećati, a to će pozitivno utjecati na zainteresiranost starih i novih posjetitelja, kao i na povećanje prihoda tijekom godina.