Private: Poziv na razgovor/intervju kandidatima/kinjama

KOMISIJA za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 39/2018 od 27. travanja 2018. godine
za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u javnu službu u JU Park prirode Papuk, objavljenog u
„Narodnim novinama“, broj 39/2018 od 27. travanja 2018. godine

za radno mjesto:

1. čistačica:
1. Martina Vuković, Vilima Korajca 7, 34330 Velika
2. Ivana Šostić, Stjepana Radića 38, 34330 Velika

Razgovor/intervju će se obaviti na dan 16. svibnja 2018. godine u prostorijama JU PP Papuk, Stjepana Radića 46, 34330 Velika, s početkom u 9,00 sati.

Raspored testiranja i cijeli tekst poziva možete preuzeti ovdje