Predstavljanje Parka prirode Papuk na „Danima Hrvatske“ u Pečuhu

Konzulat Republike Hrvatske na čelu sa gđom. Vesnom Haluga – generalnom konzulicom te gosp. Atilla Szabo sa Fakulteta u Pečuhu organizirali su manifestaciju „Dani Hrvatske“ za Hrvate koji žive u Pečuhu, ali isto tako ostale zainteresirane građane te studente. Program je zamišljen kroz nekoliko izlaganja na temu ljepota Hrvatske pa je nazočnim zainteresiranim građanima predstavljen kroz prezentaciju Parka prirode Papuk, prvi i jedini UNESCO geoparka u Hrvatskoj. Na događanju su bili dostupni i promotivni materijali Parka prirode Papuk na mađarskom jeziku. Nakon seta predavanja, upriličena je svečanost prigodne izložbe te domjenak sa hrvatskim delicijama.