Parku prirode Papuk odobren projekt HEP d.d. – „Svjetlo na zajedničkom putu“

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2018. godini u područjima mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje.
Javnoj ustanovi „Park prirode Papuk“ odobren je projekt „Druga faza obnove mini hidroelektrane na Jankovcu“, na natječaju Hrvatske elektroprivrede „Svjetlo na zajedničkom putu“ u iznosu od 10.000,00 HRK.
Na području Park šume Jankovac koja se nalazi unutar Parka prirode Papuk, šezdesetih godina postojale su dvije protočne hidroelektrane. S obzirom da su ostatci preostale hidroelektrane danas u lošem stanju javila se potreba za revitalizacijom. Dosada je Javna ustanova „Park prirode Papuk“ u sklopu donacije HEP d.d. dobila sredstva kojima je uredila unutrašnjost strojarnice i pristup mini hidroelektrani na Jankovcu. U prvoj fazi projekta postavljena je i edukativna info tabla.
U drugoj fazi projekta, za koju je i odobren iznos od 10.000,00 kn, sastavit će se postojeći dijelovi mini hidroelektrane kako bi se hidroelektrana što prije stavila u pogon.

Park šuma Jankovac jedan je od najljepših dijelova Parka prirode Papuk, a ujedno i najposjećeniji prostor u Parku, a cilj ovog projekta je potpuna revitalizacija mini hidroelektrane te stavljanje iste u pogon čime bi se stvorio još jedan edukativni sadržaj za posjetitelje Jankovca.