Održan edukativni seminar za turističke pratitelje-vodiče po zaštićenim područjima prirode u Virovitičko-podravskoj županiji

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, organizirale su edukaciju za turističke pratitelje – vodiče po zaštićenim područjima prirode Virovitičko – podravske županije. Edukativni seminar se održao u Informativno edukativnom centru Dravska priča , a sudjelovalo je 30–ak polaznika. Edukativni seminar trajao je 4 dana, dva dana seminarski dio, a dva dana terenski dio edukacije. Cilj ovog seminara je edukacija vodiča – pratitelja u zaštićenim područjima, koji će posjetiteljima moći kvalitetno interpretirati ukupnu bioraznolikost i pojedinačne prirodne vrijednosti.
U sklopu seminarskog dijela održane su prezentacije: „Zaštićene prirodne vrijednosti Virovitičko – podravske županije“ i „Rijeka Drava/Regionalni park Mura-Drava/Rezervat biosfere Mura–Drava–Dunav“ , predavači Tatjana Arnold Sabo i Antun Damjan, viši stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode. Djelatnici JU Parka prirode Papuk prezentirali su Park prirode Papuk prezentacijama „Park prirode Papuk–prvi hrvatski UNESCO geopark“, predavač Gordana Kukić, glavna čuvarica prirode i „Geološke vrijednosti Unesco svjetskog geoparka Papuk“ , predavač Goran Radonić, stručni voditelj. U drugom dijelu seminarske edukacije održane su prezentacije: „Flora i fauna vodenih staništa“, predavač dr.sc. Jasna Razlog Grlica i „Ptice UNESCO prekograničnog Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“, predavač ornitolog Ivan Darko Grlica, te prezentacije „Nepoznata Bilogora“, predavač Marinko Barčan, dipl.ing.agr. i „Lov i ribolov u zaštićenim područjima prirode“, predavač Vladimir Ajhler, stručni suradnik za zaštićene dijelove prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije.
Terenski dio edukacije započeo je u Virovitici, u Gradskoj upravi prezentacijom projekta „5 do 12 za Dvorac“- Dubravko Ćuk, RA VTA, edukacija je nastavljena u općini Suhopolje, a projekte obnove dvorca i parka Suhopolje predstavila Sanja Galović, RA Vidra. Posjetom gradu Slatina, prezentacijom projekta Epi centar Sequoia Slatina koju je održala ravnateljica Razvojne agencije GRAS Danijela Maravić i obilaskom stabla Sequoiadendron giganteum, završio je dio edukacije baziran na zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture.
Edukacija je nastavljena posjetom Parku prirode Papuk, odnosno Park šumi Jankovac i slapu Skakavac uz stručno vodstvo glavne čuvarice prirode Gordane Kukić i djelatnika PP Papuk, pri čemu su polaznici edukacije uz razgledavanje izuzetnih prirodnih vrijednosti ovog lokaliteta, imali i prezentaciju stručnog vođenja posjetitelja u zaštićenom području.
Drugi dan terenskog dijela edukacije temeljio se na prezentacije zaštićenih područja uz rijeku Dravu, odnosno Regionalnog parka Mura-Drava, Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pod zaštitom UNESCO-a i zaštićenog krajobraza Križnica. Polaznici edukacije imali su priliku upoznati izuzetnu biološku raznolikost rijeke Drave plovidbom turističkim brodom, vožnjom skelom i prezentacijom nove poučne staze LIFE Stara Drava koja se uređuje na području lokaliteta Križnica.