Obilježavanje Međunarodnog dana planina

U suradnji sa udrugom Slavonski planinari i Hrvatskim planinarskim savezom, Park prirode Papuk, već dvanaestu godinu organizira obilježavanje Međunarodnog dana planina.
Na našoj planini ima još mnogo, široj izletničkoj skupini, nepoznatih predjela. Jedna takva lokacija je i arheloško nalazište Gradci povrh Kaptola.
Ove godine 12. Izlet u nepoznati Papuk odvijat će se na temu „Stazama kaptolskih kneževa“.
Organizator je postavio dvije staze, dužu od 5 sati hoda i kraću od 2,5 sata ugodnog pješačenja.Okupljanje izletnika je 10. prosinca do 9 sati na lokaciji starog Kaptolačkog grada.
Veselimo se zajedničkom izletu!