Gljive kao dio postava u budućem Geo info centru

Gljive su carstvo živoga svijeta izrazite varijabilnosti. Nalazimo ih kao jednostanične i višestanične organizme koji žive kao razlagači (saprotrofi), simbionti i paraziti (nametnici). Saprotrofne gljive posebno su važne u ekosustavu jer razlažu mrtvu organsku tvar na spojeve koje mogu koristiti biljke, ali i druga bića. Neki smatraju da bismo bez takvih gljiva ubrzo bili zatrpani mrtvim drvom i otpalim lišćem. Puno vrsta gljiva živi u zajedništvu s drugim organizmima, često kao produžetak korijena biljaka u odnosu koji se naziva mikoriza. Gljive povećavaju ukupnu površinu korijena i time poboljšavaju absorpciju vode i hranjivih tvari, a zauzvrat koriste proizvode fotosinteze. Smatra se da više od 90% svih biljaka živi u takvom međuodnosu. Gljive mogu parazitirati na različitim živim bićima, nerijetko i na ljudima. Iako se paraziti doživljavaju kao nešto negativno, prema nekim znanstvenicima upravo su oni jedan od najvažnijih pokretača evolucije i važan su uzrok genetičke varijabilnosti drugih vrsta.
Kada su spremne za razmnožavanje, gljive tvore svoja rasplodna tijela, često iznad zemlje i nerijetko obojane šarenim bojama, pogotovo ako žele upozoriti da ih se ne dira jer su otrovne. Ako ne posjeduju otrov kao zaštitu, onda koriste strategiju maskiranja među lišćem kako ih se ne bi moglo uočiti, kao što to čine vrganji, ili pak oponašaju svoje otrovne rođake kao npr. strogo zaštićene blagve.
Dosadašnjim istraživanjima utvrđena je prisutnost preko 100 vrsta gljiva na Papuku, no taj broj je zasigurno puno veći jer veći dio površine Parka nije mikološki istraživan. Prilikom posljednjeg istraživanja (2015.) pronađeno je puno novih vrsta za Hrvatsku, a potencijalno i novih za znanost. Pronađen je i značajan broj strogo zaštićenih, ugroženih i rijetkih vrsta.
Gljive su i omiljena hrana te se uz dozvole i uvjete puno vrsta često sakuplja po Papuku.
U Geo-info centru u Voćinu koji će se izgraditi u sklopu projekta ”Geo priče UNESCO geoparka” moći ćete saznati više o neobičnome svijetu i građi gljiva. Projektom „Geo priče UNESCO geoparka“ doprinjeti će se unapređenju turističke infrastrukture uvođenjem inovativnih načina prezentiranja atraktivne prirodne baštine prvog hrvatskog UNESCO geoparka.
Projekt Geo priče UNESCO geoparka KK.06.1.2.01. jedan je od najznačajnijih projekata JU PP Papuk. Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Papuk, a projektni partner je Županijska uprave za ceste Virovitičko – podravske županije. Projekt je odobren za sufinanciranje iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’, prijavljen na poziv „Promicanje održivog korištenja prirode baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta s neprihvatljivim troškovima je 90.090.587,54 kn, dok iznos ukupnih prihvatljivih troškova iznosi 77.238.120,20 kn, a od toga 85%, odnosno 65.652.402,17 kn bit će financirano bespovratnim sredstvima EU.