Revalidacijski posjet

Goran Pavić (Papuk UNESCO svjetski geopark) zajedno sa kolegom Jing Zhixingom iz Kine boravio je u revalidacijskom posjetu španjolskom geoparku El Hierro. El Hierro pripada…

Halštatski ratnici papučkih padina

Znate li da je u starijem željeznom dobu, iznad današnjeg sela Kaptol, živjela ratnička aristokracija?! Znate li da se na području Parka prirode Papuk nalazi…

OBAVIJEST POSJETITELJIMA

Ovim putem obavještavamo sve posjetitelje koji su planirali posjetiti Park šumu Jankovac da se privremeno zatvara javna cesta ŽC 4253 na dionici od naselja Slatinski…

Papučki staklari

Tijekom 19. stoljeća iz seljačkih manufaktura nastaju nova poduzeća. Pretežno se osnivaju staklane, što je razumljivo, s obzirom na bogatstvo papučkih šuma i mogućnost paljenja…

Gljive kao dio postava u budućem Geo info centru

Gljive su carstvo živoga svijeta izrazite varijabilnosti. Nalazimo ih kao jednostanične i višestanične organizme koji žive kao razlagači (saprotrofi), simbionti i paraziti (nametnici). Saprotrofne gljive…

Poziv za testiranje kandidatima/kinjama

KOMISIJA za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 56/2018 od 21. lipnja 2018. godine za prijam u javnu službu u JU Park prirode…