(Hrvatski) Na području Parka od sljedeće godine u primjeni novi cjenik: uvode se pojedinačne ulaznice na Jankovcu i snižavaju se postojeće cijene za organizirane grupe i stručna vođenja