(Hrvatski) U Velikoj potpisan Sporazum o suradnji između Parka prirode Papuk i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti

Leider ist der Eintrag nur auf Hrvatski verfügbar.